ดูสถิติผู้มาใช้บริการวันนี้

จำนวนผู้จองคิวออนไลน์

วันเดือนปี
จำนวนคิวทั้งหมด
จำนวนคิวที่ว่าง
 วันพฤหัส ที่ 20 มกราคม 2565
700
388
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
43
09:30 - 10:30
1
10:30 - 11:30
63
11:30 - 12:30
75
12:30 - 13:30
84
13:30 - 14:30
62
14:30 - 15:30
60
 วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565
700
496
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
60
09:30 - 10:30
68
10:30 - 11:30
68
11:30 - 12:30
79
12:30 - 13:30
93
13:30 - 14:30
68
14:30 - 15:30
60
 วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565
700
603
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
76
09:30 - 10:30
85
10:30 - 11:30
82
11:30 - 12:30
93
12:30 - 13:30
94
13:30 - 14:30
85
14:30 - 15:30
88
 วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565
700
667
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
95
09:30 - 10:30
94
10:30 - 11:30
94
11:30 - 12:30
92
12:30 - 13:30
96
13:30 - 14:30
98
14:30 - 15:30
98
 วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
700
699
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
100
09:30 - 10:30
100
10:30 - 11:30
100
11:30 - 12:30
100
12:30 - 13:30
100
13:30 - 14:30
99
14:30 - 15:30
100

เงื่อนไขการจองคิวตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ

 - จองคิวเพื่อตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเท่านั้น

 - 1 บัตรประชาชนต่อ 1 รายการจองเท่านั้น

 - จองคิวล่วงหน้า 1 วันทำการ
 - ยืนยันการจองคิวแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้

 - มาก่อนเวลานัด 15 นาที และต้องไปจุดคัดกรองที่ อาคาร12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทางเข้าติดถนนอังรีดูนังต์)

 - กรณีไม่ได้มาติดต่อตามวันที่นัดหมาย จะไม่สามารถทำการจองได้อีกภายใน 7 วัน

 - ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง และเป็นปัจจุบันเท่านั้น

 - แสดงบาร์โค้ดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน ภาพถ่าย หรือเอกสารที่พิมพ์ไว้
 - ไม่สามารถจองคิว ในวันหยุดราชการ (รวมทั้งวันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)


กรณีตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
- ต้องเตรียมเอกสารประกอบด้วย
1. หนังสือนำส่ง(คลิก! ดูตัวอย่างหนังสือนำส่ง)(http://www.criminal.police.go.th/documentfiles.php)
2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - กรณีคนไทย : บัตรประชาชนตัวจริง
 - กรณีต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางตัวจริง
3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท(เงินสด)

***กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน กองทะเบียนประวัติอาชญากร ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ***


กรณีตรวจสอบประวัติด้วย ชื่อ-สกุล
1. ตรวจเฉพาะ คนไทย ที่มีสัญชาติไทย และมีบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น
2. จองผ่านเว็บไซต์ งานตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุลออนไลน์ www.crd-check.com
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


หมายเหตุ : เพื่อให้การจองคิวออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้ Google Chrome
คลิกดาวน์โหลด 

*** สำคัญมาก!!! ผู้ที่จองคิวออนไลน์ ให้ไปจุดคัดกรอง ณ อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริเวณทางเข้า ฝั่งถนนอังรีดูนังต์) ***