ดูสถิติผู้มาใช้บริการวันนี้

จำนวนผู้จองคิวออนไลน์

วันเดือนปี
จำนวนคิวทั้งหมด
จำนวนคิวที่ว่าง
 วันพฤหัส ที่ 2 ธันวาคม 2564
500
คิวเต็ม
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
0
09:30 - 10:30
0
10:30 - 11:30
0
11:30 - 12:30
0
12:30 - 13:30
0
13:30 - 14:30
0
14:30 - 15:30
0
 วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564
500
คิวเต็ม
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
0
09:30 - 10:30
0
10:30 - 11:30
0
11:30 - 12:30
0
12:30 - 13:30
0
13:30 - 14:30
0
14:30 - 15:30
0
 วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564
500
คิวเต็ม
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
0
09:30 - 10:30
0
10:30 - 11:30
0
11:30 - 12:30
0
12:30 - 13:30
0
13:30 - 14:30
0
14:30 - 15:30
0
 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564
500
คิวเต็ม
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
0
09:30 - 10:30
0
10:30 - 11:30
0
11:30 - 12:30
0
12:30 - 13:30
0
13:30 - 14:30
0
14:30 - 15:30
0
 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
500
คิวเต็ม
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
0
09:30 - 10:30
0
10:30 - 11:30
0
11:30 - 12:30
0
12:30 - 13:30
0
13:30 - 14:30
0
14:30 - 15:30
0
 วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564
500
คิวเต็ม
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
0
09:30 - 10:30
0
10:30 - 11:30
0
11:30 - 12:30
0
12:30 - 13:30
0
13:30 - 14:30
0
14:30 - 15:30
0
 วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564
500
107
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
0
09:30 - 10:30
0
10:30 - 11:30
10
11:30 - 12:30
18
12:30 - 13:30
22
13:30 - 14:30
34
14:30 - 15:30
23
 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
500
417
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
65
09:30 - 10:30
53
10:30 - 11:30
58
11:30 - 12:30
67
12:30 - 13:30
63
13:30 - 14:30
55
14:30 - 15:30
56
 วันพฤหัส ที่ 16 ธันวาคม 2564
500
403
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
75
09:30 - 10:30
70
10:30 - 11:30
0
11:30 - 12:30
70
12:30 - 13:30
62
13:30 - 14:30
66
14:30 - 15:30
60
 วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564
500
490
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
75
09:30 - 10:30
70
10:30 - 11:30
68
11:30 - 12:30
69
12:30 - 13:30
70
13:30 - 14:30
70
14:30 - 15:30
68

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์

 - 1 บัตรประชาชนต่อ 1 รายการจองเท่านั้น

 - จองคิวล่วงหน้า 1 วันทำการ
 - ยืนยันการจองคิวแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้

 - มาก่อนเวลานัด 15 นาที และต้องไปจุดคัดกรองที่ อาคาร12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทางเข้าติดถนนอังรีดูนังต์)

 - กรณีไม่ได้มาติดต่อตามวันที่นัดหมาย จะไม่สามารถทำการจองได้อีกภายใน 7 วัน

 - ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง และเป็นปัจจุบันเท่านั้น

 - แสดงบาร์โค้ดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน ภาพถ่าย หรือเอกสารที่พิมพ์ไว้
 - ไม่สามารถจองคิว ในวันหยุดราชการ (รวมทั้งวันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)


กรณีตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
- ต้องเตรียมเอกสารประกอบด้วย
1. หนังสือนำส่ง(คลิก! ดูตัวอย่างหนังสือนำส่ง)(http://www.criminal.police.go.th/documentfiles.php)
2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - กรณีคนไทย
   บัตรประชาชนตัวจริง
 - กรณีต่างชาติ
   สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางตัวจริง
3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท(เงินสด)

***กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน กองทะเบียนประวัติอาชญากร ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ***


กรณีตรวจสอบประวัติด้วย ชื่อ-สกุล
1. ตรวจเฉพาะ คนไทย ที่มีสัญชาติไทย ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงด้วยตนเองเท่านั้น
2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - บัตรประชาชนตัวจริง
3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท(เงินสด)


หมายเหตุ : เพื่อให้การจองคิวออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้ Google Chrome
คลิกดาวน์โหลด 

*** สำคัญมาก!!! ผู้ที่จองคิวออนไลน์ ให้ไปจุดคัดกรอง ณ อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริเวณทางเข้า ฝั่งถนนอังรีดูนังต์) ***