ดูสถิติผู้มาใช้บริการวันนี้

*** ตั้งแต่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เพิ่มการจองคิวจากวันละ 700 คน เป็นวันละ 1,000 คน ***
(วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 จองคิวได้ 400 คิว เท่านั้น!!!)


จำนวนผู้จองคิวออนไลน์ 'ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ'

วันเดือนปี
จำนวนคิวทั้งหมด
จำนวนคิวที่ว่าง
 วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565
400
3
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
95
09:30 - 10:30
94
10:30 - 11:30
61
11:30 - 12:30
106
12:30 - 13:30
102
13:30 - 14:30
91
14:30 - 15:30
54
 วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565
1000
715
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
103
09:30 - 10:30
95
10:30 - 11:30
98
11:30 - 12:30
130
12:30 - 13:30
133
13:30 - 14:30
106
14:30 - 15:30
50
 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565
1000
776
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
96
09:30 - 10:30
116
10:30 - 11:30
119
11:30 - 12:30
130
12:30 - 13:30
136
13:30 - 14:30
110
14:30 - 15:30
69
 วันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2565
1000
914
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
137
09:30 - 10:30
125
10:30 - 11:30
140
11:30 - 12:30
142
12:30 - 13:30
136
13:30 - 14:30
143
14:30 - 15:30
91
 วันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565
1000
1000
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
150
09:30 - 10:30
150
10:30 - 11:30
150
11:30 - 12:30
150
12:30 - 13:30
150
13:30 - 14:30
150
14:30 - 15:30
100

เงื่อนไขการจองคิวตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ

 - จองคิวเพื่อตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเท่านั้น

 - 1 บัตรประชาชนต่อ 1 รายการจองเท่านั้น

 - จองคิวล่วงหน้า 1 วันทำการ
 - ยืนยันการจองคิวแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้

 - มาก่อนเวลานัด 15 นาที และต้องไปจุดคัดกรองที่ อาคาร12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทางเข้าติดถนนอังรีดูนังต์)

 - กรณีไม่ได้มาติดต่อตามวันที่นัดหมาย จะไม่สามารถทำการจองได้อีกภายใน 7 วัน

 - ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง และเป็นปัจจุบันเท่านั้น

 - แสดงบาร์โค้ดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน ภาพถ่าย หรือเอกสารที่พิมพ์ไว้
 - ไม่สามารถจองคิว ในวันหยุดราชการ (รวมทั้งวันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)
 - เวลาเปิดทำการ 08.30 - 15.30 น.


การตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
*** ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือนำส่ง(คลิก! ดูตัวอย่างหนังสือนำส่ง)(http://www.criminal.police.go.th/documentfiles.php)
2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - กรณีคนไทย : บัตรประชาชนตัวจริง
 - กรณีต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางตัวจริง
3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท(เงินสด)

***กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน กองทะเบียนประวัติอาชญากร ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ***


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ การใช้ crdqonline.com ถือว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา


หมายเหตุ : เพื่อให้การจองคิวออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้ Google Chrome
คลิกดาวน์โหลด 

*** สำคัญมาก!!! ผู้ที่จองคิวออนไลน์ ให้ไปจุดคัดกรอง ณ อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริเวณประตูทางเข้า ฝั่งถนนอังรีดูนังต์) เวลาเปิดทำการ 08.30 - 15.30 น. ***