ดูสถิติผู้มาใช้บริการวันนี้

*วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565*

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร ปิดทำการ เพื่อทำการปิดปรับปรุงระบบตรวจสอบประวัติบุคคล ให้สามารถรองรับการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้จองคิวออนไลน์ 'ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ'

วันเดือนปี
จำนวนคิวทั้งหมด
จำนวนคิวที่ว่าง
 วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565
1000
คิวเต็ม
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
0
09:30 - 10:30
0
10:30 - 11:30
0
11:30 - 12:30
0
12:30 - 13:30
0
13:30 - 14:30
0
14:30 - 15:30
0
 วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565
1000
338
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
0
09:30 - 10:30
15
10:30 - 11:30
0
11:30 - 12:30
75
12:30 - 13:30
97
13:30 - 14:30
84
14:30 - 15:30
68
 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
1000
605
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
115
09:30 - 10:30
9
10:30 - 11:30
30
11:30 - 12:30
131
12:30 - 13:30
128
13:30 - 14:30
112
14:30 - 15:30
80
 วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565
1000
845
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
120
09:30 - 10:30
125
10:30 - 11:30
120
11:30 - 12:30
135
12:30 - 13:30
129
13:30 - 14:30
129
14:30 - 15:30
87
 วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565
1000
818
เวลา
คิวว่าง
08:30 - 09:30
106
09:30 - 10:30
125
10:30 - 11:30
121
11:30 - 12:30
137
12:30 - 13:30
130
13:30 - 14:30
124
14:30 - 15:30
75

เงื่อนไขการจองคิวตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ

 - จองคิวเพื่อตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเท่านั้น

 - 1 บัตรประชาชนต่อ 1 รายการจองเท่านั้น

 - จองคิวล่วงหน้า 1 วันทำการ
 - ยืนยันการจองคิวแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้

 - มาก่อนเวลานัด 15 นาที และต้องไปจุดคัดกรองที่ อาคาร12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทางเข้าติดถนนอังรีดูนังต์)

 - กรณีไม่ได้มาติดต่อตามวันที่นัดหมาย จะไม่สามารถทำการจองได้อีกภายใน 7 วัน

 - ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง และเป็นปัจจุบันเท่านั้น

 - แสดงบาร์โค้ดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน ภาพถ่าย หรือเอกสารที่พิมพ์ไว้
 - ไม่สามารถจองคิว ในวันหยุดราชการ (รวมทั้งวันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)
 - เวลาเปิดทำการ 08.30 - 15.30 น.


การตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
*** ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือนำส่ง(คลิก! ดูตัวอย่างหนังสือนำส่ง)(http://www.criminal.police.go.th/documentfiles.php)
2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - กรณีคนไทย : บัตรประชาชนตัวจริง
 - กรณีต่างชาติ : สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางตัวจริง
3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท(เงินสด)

***กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน กองทะเบียนประวัติอาชญากร ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ***


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อถือว่าท่านยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้คุกกี้


หมายเหตุ : เพื่อให้การจองคิวออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้ Google Chrome
คลิกดาวน์โหลด 

*** สำคัญมาก!!! ผู้ที่จองคิวออนไลน์ ให้ไปจุดคัดกรอง ณ อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริเวณประตูทางเข้า ฝั่งถนนอังรีดูนังต์) เวลาเปิดทำการ 08.30 - 15.30 น. ***